Lokkarfisk settefiskanlegg

Anlegget har produsert laksesmolt i Survika
på Otterøya siden 1986,
men ble ikke overtatt av Neptun Settefisk før 2001.

Høydepunkter